Pastorale zorg

Ds Friso Boogerd concentreert zich op de individuele gesprekken. Wanneer u prijs stelt op een persoonlijk gesprek of bezoek van Friso Boogerd, vragen wij u contact te leggen per e-mail door middel van onderstaand ‘webformulier’. Ondersteunend aan dit pastorale werk zijn de activiteiten van de Schakels en is er de Vriendendienst

Wilt u contact met Friso Boogerd gebruik dan het telefoonnummer en mailadres zoals vermeld in onze Nieuwsbrief.